Visit us & take a rest
Come Sail Away
Great Location and Service

REKRUTACJA DO BURSY MIĘDZYSZKOLNEJ

Zarządzenie nr 24 2019/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Policealnych w Kołobrzegu z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie rekrutacji do Bursy Międzyszkolnej nr 2 w Zespole Szkół Policealnych w Kołobrzegu ... czytaj całe ZARZĄDZENIE


REKRUTACJA DO POLICEALNEJ SZKOŁY NR 2

Zarządzenie nr 25 2019/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Policealnych w Kołobrzegu z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie rekrutacji do Policealnej Szkoły nr 2 w Zespole Szkół Policealnych Kołobrzegu ... czytaj całe ZARZĄDZENIE


Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją naszej szkoły

Jest wiele dróg wiodących do celu...Nasza szkoła może być jedną z nich.

Status Szkoły

Szkoła została utworzona we wrześniu 1961 r., z inicjatywy Wojewódzkiego Wydziału Zdrowia w Koszalinie jako Liceum Medyczne Pielęgniarstwa w Kołobrzegu...

Nasza Misja

Szkoła zorientowana na kształcenie ludzi jako Europejczyków, którzy zdobędą wiedzę i umiejętności pozwalające im znaleźć swe miejsce w Zjednoczonej Europie...

Cele i Zadania

Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w ramach planów nauczania oraz zdobycie wykształcenia i umiejętności niezbędnych do uzyskania tytułu zawodowego...

WYNIKI PAŃSTWOWYCH EGZAMINÓW ZAWODOWYCH OKE POZNAŃ

 

Rok szkolny

Średnia  okręgu

Średnia województwa

Średnia Zespołu Szkół Policealnych

2014/2015

70,0%

67,10%

90,77%

2015/2016

73,2%

70,30%

92%

2016/2017

75,1%

73,4%

96,29%

2017/2018

75,3%

75,2%

100%

2018/2019

76,7

86,2%

100%


WYNIKI EWALUACJI PROBLEMOWEJ

 


loading...