Visit us & take a rest
Come Sail Away
Great Location and Service

16 grudnia, jak co roku za sprawą Stowarzyszenia "Feniks" odbyło się coroczne spotkanie przedświąteczne. W tym roku była to okazja niebywała, spotkaliśmy się po raz pierwszy w Fili Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Trzyniku.

Spotkanie było okazją do wielu wspomnień sprzed lat, ale także do omówienia planów na przyszły rok i podsumowaniu mijającego. Dziękowaliśmy pani dr Ewie Gizie za wieloletnią, owocną współpracę. Nie zabrakło wspólnych kolęd i "tradycyjnego" opłatka.