Visit us & take a rest
Come Sail Away
Great Location and Service
Pierwsza pomoc

Dnia 24 stycznia br. młodzież z Bursy została zapoznana z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach. Wychowankowie po zapoznaniu się z materiałem teoretycznym przystąpili do zajęć praktycznych, w których zostali przeszkoleni z resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz z użycia automatycznego defibrylatora zewnętrznego. Kurs przeprowadziła mgr Mariola Rogulska.

Pierwsza pomoc
Pierwsza pomoc
Pierwsza pomoc