Visit us & take a rest
Come Sail Away
Great Location and Service

W ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych w Zespole Szkół Policealnych w Kołobrzegu otworzył swoje drzwi dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3. Spotkanie integracyjne miało na celu zaprezentowanie zawodów, w których kształci szkoła.Uczniowie klas 6 poznali pracownie; masażu, stomatologii, kosmetycznej, pielęgnacji, pierwszej pomocy i relaksacyjnej.


Poznali formę nauczania praktycznego i mogli skorzystać z zabiegów udzielanych przez słuchaczy. W odróżnieniu od sal lekcyjnych w szkołach ogólnokształcących, pracownie były dla nich dużym zaskoczeniem - nie ma ławek, tablic, itp.

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych
Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych
Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych
Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych
Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych
Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych
Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych