Visit us & take a rest
Come Sail Away
Great Location and Service
Kultura bezpieczeństwa

Państwowa Inspekcja Pracy we współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem Badawczym od 2006 roku realizuje programu edukacyjny pn. "Kultura bezpieczeństwa", adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.


W naszej szkole realizatorem programu jest Pani mgr Sylwia Łuców. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest promowanie idei bezpiecznej pracy, jako standardu w przyszłym życiu zawodowym, kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy i podnoszenie poziomu wiedzy w zakresie rozwiązań prawnych, dotyczących zapewnienia ochrony prawnej i bezpiecznych warunków pracy.

Kultura bezpieczeństwa
Kultura bezpieczeństwa