Visit us & take a rest
Come Sail Away
Great Location and Service
Scrapbooking

Rodzinna metoda spędzania czasu wolnego. W roku 2019, w naszej szkole realizujemy program profilaktyczny Scrapbooking polegający na nabywaniu umiejętności i wiedzy w ręcznym tworzeniu i dekorowaniu przedmiotów codziennego użytku.


Korzystając z dofinansowania z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Kołobrzegu w wyposażeniu pracowni technik różnych, słuchacze szkoły i wychowankowie bursy poznają nową technikę srapbookingu. Razem spędzają czas i tworzą piękne projekty.

Scrapbooking
Scrapbooking
Scrapbooking
Scrapbooking

Lokalizacja Zespołu Szkół Policealnych

SEKRETARIAT:
  • tel.: +48 94 35 22 120
  • fax. +48 94 35 22 120
  • e-mail: b.sekretariat@wp.pl
ADRES SZKOŁY:
  • ul. Grottgera 12
  • 78- 100 Kołobrzeg
  • e-mail: pszm@kolobrzeg.powiat.pl
INTERNAT:
  • ul. Grottgera 11
  • 78-100 Kołobrzeg
  • tel.: +48 94 35 234 77

NIP: 671-179-51-26
REGON: 320880163