Visit us & take a rest
Come Sail Away
Great Location and Service
Scrapbooking

Rodzinna metoda spędzania czasu wolnego. W roku 2019, w naszej szkole realizujemy program profilaktyczny Scrapbooking polegający na nabywaniu umiejętności i wiedzy w ręcznym tworzeniu i dekorowaniu przedmiotów codziennego użytku.


Korzystając z dofinansowania z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Kołobrzegu w wyposażeniu pracowni technik różnych, słuchacze szkoły i wychowankowie bursy poznają nową technikę srapbookingu. Razem spędzają czas i tworzą piękne projekty.

Scrapbooking
Scrapbooking
Scrapbooking
Scrapbooking