Visit us & take a rest
Come Sail Away
Great Location and Service

Słuchaczki wydziału Opiekunka Dziecięca, 7 marca 2020 r., wzięły udział w warsztatach prowadzonych przez psycholożkę Barbarę Marchel. Tematem był mutyzm wybiórczy u dzieci i młodzieży.

Warsztaty - psycholog Barbara Marchel
Warsztaty - psycholog Barbara Marchel
Warsztaty - psycholog Barbara Marchel

Lokalizacja Zespołu Szkół Policealnych

SEKRETARIAT:
  • tel.: +48 94 35 22 120
  • fax. +48 94 35 22 120
  • e-mail: b.sekretariat@wp.pl
ADRES SZKOŁY:
  • ul. Grottgera 12
  • 78- 100 Kołobrzeg
  • e-mail: pszm@kolobrzeg.powiat.pl
INTERNAT:
  • ul. Grottgera 11
  • 78-100 Kołobrzeg
  • tel.: +48 94 35 234 77

NIP: 671-179-51-26
REGON: 320880163