Visit us & take a rest
Come Sail Away
Great Location and Service

Słuchaczki wydziału Opiekunka Dziecięca, 7 marca 2020 r., wzięły udział w warsztatach prowadzonych przez psycholożkę Barbarę Marchel. Tematem był mutyzm wybiórczy u dzieci i młodzieży.

Warsztaty - psycholog Barbara Marchel
Warsztaty - psycholog Barbara Marchel
Warsztaty - psycholog Barbara Marchel