Visit us & take a rest
Come Sail Away
Great Location and Service

3 grudnia 2015r., miała miejsce miła uroczystość podsumowująca pracę społeczną na rzecz potrzebujących. Nasza nauczycielka mgr Sylwia Łuców wraz z uczniem szkoły otrzymali dyplom uznania za wszechstronną pomoc i zaangażowanie.