Słuchaczki wydziału Opiekunka Dziecięca, 7 marca 2020 r., wzięły udział w warsztatach prowadzonych przez psycholożkę Barbarę Marchel.

Tematem był mutyzm wybiórczy u dzieci i młodzieży.