Visit us & take a rest
Come Sail Away
Great Location and Service

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Grażyna BOHDZIEWICZ


KIEROWNIK BURSY
mgr ANNA CERANOWSKA - PODBIAŁ


KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO
mgr Mariola ROGULSKA