Visit us & take a rest
Come Sail Away
Great Location and Service

 DYREKTOR SZKOŁY
mgr Grażyna BOHDZIEWICZ

 • mgr Banasiak Agnieszka - nauczyciel wychowania fizycznego
 • mgr Bohdziewicz Kamila - nauczyciel zawodu
 • mgr Baryło Joanna - nauczyciel, wychowawca w bursie
 • mgr Czapiga Aleksandra - nauczyciel zawodu
 • Czekierda Beata - nauczyciel zawodu
 • Lic. Duwe Amelia - nauczyciel zawodu
 • mgr Grubecka Małgorzata - nauczyciel zawodu
 • mgr Jakubowska Oliwia - nauczyciel języka angielskiego
 • mgr Jasińska Renata - nauczyciel - wychowawca w bursie
 • mgr Jasiulewicz Robert - nauczyciel, wychowawca w bursie
 • mgr Konopka Jolanta - nauczyciel - wychowawca w bursie
 • mgr Korczewska Elżbieta - nauczyciel zawodu
 • mgr Kot Robert - nauczyciel zawodu
 • mgr Łuców Sylwia - bibliotekarz, nauczyciel zawodu
 • mgr Maciocha Grażyna - nauczyciel zawodu
 • mgr Markwiant Jagoda - nauczyciel zawodu
 • mgr Matyjas Wiesława - nauczyciel zawodu
 • mgr Mądry Jarosław - nauczyciel zawodu
 • mgr Paczkowski Bogdan - nauczyciel zawodu
 • lek. med. Politowska Maja - nauczyciel zawodu
 • mgr Rafalski Cezary - nauczyciel, wychowawca w bursie
 • mgr Rogulska Mariola - nauczyciel zawodu, kierownik szkolenia praktycznego
 • mgr Romanowski Lech - nauczyciel zawodu
 • mgr Rydzkowska - Fortuna Hanna - nauczyciel - wychowawca w bursie
 • mgr Sienkiewicz Mariola - nauczyciel języka migowego
 • mgr Sobiczewska Anna - nauczyciel zawodu
 • mgr Szukalska Lidia - nauczyciel - wychowawca w bursie, kierownik bursy