Visit us & take a rest
Come Sail Away
Great Location and Service

"Szkoła zorientowana na kształcenie ludzi jako Europejczyków, którzy zdobędą wiedzę
i umiejętności pozwalające im znaleźć swe miejsce w Zjednoczonej Europie"